Talajok Világnapja – december 5. Ünnepeljük együtt!

world_soil_day

A Magyar Talajtani Társaság 2017. december 5-én közgyűlést, ezt követően jubileumi ülést tart a Társaság székhelyén (Budapest, II. kerület, Herman Ottó út 15.), az MTA ATK TAKI földszinti tanácstermében.

Program:
13:00-13:45 – MTT évi rendes közgyűlése
13:45-14:00 – szünet
14:00- kb. 18:00 – MTT 60. évi jubileumi ülése

A jubileumi ülésen előadások hangzanak el a Talajtani Társaság történetéről, az eddigi elnökök visszaemlékezésében. Az ülés végén díjátadás, illetve a fotó- és videopályázat eredményhirdetése előzi meg a kötetlen beszélgetést.

 

Múzeumpedagógiai Nívódíj

“Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott idén a Damjanich János Múzeum HátTérKép című programja, amely az első világháború idején a hátországban maradt családok sorsát mutatja be egyedi kivitelezésű vándorkiállítás és foglalkozás formájában; a Dobó István Vármúzeum Egri Csillagok: kötelező olvasmány másképp. című kezdeményezése, amelynek célja, hogy a fiatalok ne csupán kötelező olvasmányként tekintsenek a műre; és a Herman Ottó Múzeum “Éltető talaj” című múzeumpedagógiai programja, amely a különböző talajtípusokkal és a komposztálással ismerteti meg a gyerekeket. (www.kormany.hu)”

A tematikus kiállítást a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, Természetföldrajz-Környezettan Tanszékének munkatársai állították össze. Ezúton is gratulálunk nekik!

Elhunyt Stefanovits Pál, a Magyar Talajtani Társaság örökös elnöke

StefanovitsPal2 (1)

2016. augusztus 4-én, 95 éves korában elhunyt Stefanovits Pál, a hazai talajtan, a talajtérképezés és talajosztályozás meghatározó, nemzetközi hírű tudósa, az MTA rendes tagja, a Szent István Egyetem emeritus professzora, Társaságunk örökös elnöke.
Munkássága főként a talajosztályozás, talajtérképezés, a talajképződési folyamatok és a mezőgazdasági környezetvédelem területeihez kapcsolódott.
A mai talajtanos szakemberek szinte mindegyike a Stefanovits Professzor Úr által írt Talajtan tankönyvön, az általa alkotott térképeken és az általa képviselt szemléletmódon nőtt fel. A Talajvédelem Tízparancsolata a talajtanos körökön kívül is ismert tudatformáló eszközzé vált.
Stefanovits Pál emlékét őrizzük, szakmai és emberi iránymutatásait követjük!

Várallyay György 80 éves – rendezvény az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya és a Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottsága Várallyay György, az MTA rendes tagja 80. születésnapja alkalmából tudományos ülést szervez:

„Talaj: múltunk és jövőnk” címmel.

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem (1051 Budapest, Széchenyi tér 9. II. em.)

Időpont: 2015. október 7. (szerda) 10.00-12.30

Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

PROGRAM

 

Szendrei Géza

Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Szendrei Géza tagtársunk augusztusban váratlanul elhunyt. Búcsúztatásáról később intézkednek.

Szendrei Géza

Szendrei Géza a magyar talajásványtani és talaj mikromorfológiai kutatások kiemelkedő egyénisége volt. Több évtizedes munkásságának elismeréseként a Magyar Talajtani Társaság Treitz Péter emlékérmet adományozott neki, 2014-ben. Az emlékérem odaítélésére készült -Bidló András által jegyzett- felterjesztési javaslat alábbi részlete rávilágít, hogy e szerény és visszafogott egyéniségű tudós nemcsak a kutatásban, hanem az oktatásban és a tudományos közéletben is aktív szerepet vállalt:

“Szendrei Géza tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatta, ahol okl. geológus képesítést szerzett 1966-ban. Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem és Nemzetközi Mezőgazdasági Központban 1967/68-ban. Természettudományi doktori fokozatát 1972-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 1984 óta a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, majd 2004 óta az MTA doktora.

Munkáját az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Fizikokémiai Osztály kezdte, majd 1977 és 1981 között az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Finomszerkezet-vizsgáló Laboratóriumában dolgozott. 1981 óta a Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettárában dolgozik, mint muzeológus, majd tudományos főmunkatárs, illetve főmuzeológus és főosztályvezető-helyettes (= tárvezető-helyettes).

Az elmúlt évtizedekben oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kőzettan-Geokémiai Tanszékén (Talajtan és agrogeológia, Talajtan, Talajásványtani és -mikromorfológiai speciális kollégium), a Mikrobiológiai Tanszéken (Biogeokémia), a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (Talajtan), részt vett a Pannon Agrártudományi Egyetem (utóbb Veszprémi Egyetem) Talajásványtan PhD. kurzusában, valamint az ELTE Földtudományi Doktori Iskolában tartott Talajgeokémia, illetve Talajásványtan és mikromorfológia tantárgyakat.

Szendrei Géza a Magyar Talajtani Társaságnak 1968 óta tagja, illetve közel két évtizeden át a vezetőségi tagja. 1985 óta a Talajásványtani Szakosztály titkára. Ezen pozícióban szervezi és irányítja a Talajásványtani Szakosztály munkáját. A szakosztály átlagosan évente két alkalommal tart ülést, amelyeken megvitatják a talajásványtan legfontosabb kérdéseit. Szendrei Géza munkájának eredményeképpen a Talajásványtani Szakosztály a Magyar Talajtani Társaság egyik legkiegyensúlyozottabban működő szakosztálya, amellyel nagyban hozzájárul a hazai talajásványtan fejlődéséhez. ”

Szendrei Gézának a Talajtani Társaság legutóbbi közgyűlésén felvetett ötlete, egy hazai talajásványtani-mikromorfológiai kurzus megtartása, sajnos már csak nélküle valósulhat meg, de bízunk benne, hogy kollégái-tanítványai felveszik majd ezt a fonalat és az általa is sokszor emlegetett “utánpótlás” nem marad el erről a tudományterületről.